WERKGROEP

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Werkgroep Kunstgeschiedenis.

De Werkgroep Historie en Archeologie werd in 1964 opgericht door een aantal archeologen en historici die een impuls wilden geven aan de bestudering van de Zeeuwse geschiedenis en hierbij ook grotere projecten een kans wilden bieden. Tevens was het doel de onderzoeksresultaten te publiceren. De leden deden belangrijke onderzoeken zoals het Huisnamenproject Middelburg, waarbij de namen van oude huizen in kaart werden gebracht. Dit onderzoek kreeg navolging in meerdere steden. De werkgroep stelde een leemtenplan op voor de geschiedschrijving van de provincie en participeert nog steeds in de commissie die deze lijst actualiseert.

De Werkgroep Kunstgeschiedenis werd opgericht in 1992 met als belangrijkste doel het organiseren van lezingen over kunsthistorische onderwerpen in de breedste zin.

Net als beide voorgangers ressorteert de WCH onder het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit werd in 1769 in Vlissingen opgericht door wetenschappers en liefhebbers van kunst en wetenschappen. Zij brachten in de afgelopen twee eeuwen een unieke collectie van (natuur)historische en kunst-historische voorwerpen bijeen.

BESTUURLIJST
drs. A.C. (Albert) Meijer (voorzitter)
dr. J.L. (Hans) Krabbendam (vice-voorzitter)
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz (secretaris)
Drs. H. (Hans) Nagelkerke (penningmeester)
rekeningnr.: 6411494

Leden:
Drs. M.P. (Marinus) van Dintel
Prof. dr. A. (Arjan) van Dixhoorn
Drs. P. (Peter) van Druenen
M. (Maaike) Doorenbos
dr. Anya Luscombe

.......... ...........