STUDIEDAG

Minisymposium 7 juni 2013 "Wederzijds profijt?"
De betekenis van de marine voor Zeeland en van Zeeland voor de marine tussen 1600 en 2013
Op vrijdadg 7 juni 2013 organiseert de Werkgroep CultuurHistorie van het Zeeuws Genootschap het symposium in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg

Programma:13.00 ontvangst met koffie
13.30 opening door dagvoorzitter, welkomstwoorden vertegenwoordigers gemeente en Koninklijke Marine
13.40 De druk van de admiraliteit in het zeventiende-eeuwse Zeeland, dr Adri van Vliet (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

14.05 De krimpende horizon van de Admiraliteit Zeeland in de achttiende eeuw, dr Victor Enthoven (Vrije Universiteit Amsterdam)

14.30 vragenronde

14.50 pauze

15.10 Zeeland en zeemacht in de negentiende eeuw, dr Anita van Dissel (Universiteit Leiden en Ned. Instituut voor Militaire Historie)
15.35 Het wisselend tij van de marine in Vlissingen in de twintigste eeuw, de heer Ron van Maanen (gemeentearchief Vlissingen)
16.00 vragenronde
16.20 forum over historische hints voor reële verwachtingen van de marinierskazerne met de commandant Korps mariniers Brigade-Generaal R. Oppelaar, Kolonel der mariniers F. Swart, Gedeputeerde Kees van Beveren, Wethouder Johan Aalbers (Middelburg) en Wethouder Jacques Damen (Vlissingen)

16.45 afsluiting en borrel

19.00 concert marinierskapel Stadsgehoorzaal Middelburg

Voor inschrijving: wchzeeland@gmail.com.
Kosten: gratis
Voor het concert:
Plaats: Stadsgehoorzaal
Tijd: 19.00 uur
Entree voor het concert in de Stadsgehoorzaal € 5,00
Aanmelding via: www.zeelandtheaters.nl
o .v.v. concert 7 juni 2013

.......... ...........