JACOB ROGGEVEENPRIJS

De prijs is vernoemd naar vader en zoon Roggeveen, beiden woonachtig in Middelburg. Arent Roggeveen (-1679), een echte uomo universale, was dichter, wiskundige met een buitengewone kennis van sterren- en aardrijkskunde en theorie van de zeevaart en vervaardigde een atlas van de westkust van Amerika. Zijn zoon Jacob (1659-1729) leidde in 1721 in opdracht van de West-Indische Compagnie een expeditie waarbij hij een jaar later bij toeval Paaseiland ontdekte. De veelzijdigheid van vooral Arent Roggeveen staat model voor de intellectuele nieuwsgierigheid van de hedendaagse onderzoeker op het gebied van Zeeuwse cultuurhistorie.

Regelmatig worden boeiende scripties over Zeeuwse cultuurhistorische onderwerpen geschreven.
Om deze aan de vergetelheid te ontrekken, wil de Werkgroep CultuurHistorie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW):
- verzamelen, stimuleren en bekend maken van wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek m.b.t. de provincie Zeeland;
- kwalitatief goed onderzoek door studenten bevorderen;
- studenten stimuleren om naar buiten te treden met hun bevindingen;
- dit onderzoek bekend maken aan een breed publiek.

 


bron: Zeeuws Archief, KZGW, Zel. Ill.IV 0747

Prijsuitreiking
Eén keer per twee jaar zal de WCH de Roggeveenprijs uitreiken voor de beste Masterscriptie op het gebied van de cultuurhistorie van Zeeland uitreiken.
Het onderwerp van de scriptie betreft een cultuurhistorisch en/of sociaal- economisch onderzoek over Zeeland door de eeuwen heen. De winnaar van de Roggeveenprijs ontvangt een bedrag van € 500,-. De WCH spant zich in om de winnende scriptie gepubliceerd te krijgen.

JACOB ROGGEVEENPRIJS
Op 12 december vond de 1e uitreiking plaats van de Roggeveen-scriptieprijs in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
Deze twee-jaarlijkse prijs is een indicatief van de Werkgroep CultuurHistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en is bestemd voor de beste masterscriptie op het gebied van de Zeeuwse cultuurgeschiedenis.
De WCH ontving vijf scripties, geschreven in de periode 2010-2012 en gerealiseerd bij de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Gent en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bij de beoordeling van de scripties hanteert de jury de volgende criteria:
- wetenschappelijke waarde voor Zeeland
- helderheid
- originaliteit
- argumentatiekracht
- presentatie
Maatschappelijke relevantie kan een pré zijn.

Jury
De jury die de scripties beoordeeld is ingesteld door de WCH en bestaat uit vijf personen:
- Dr. Hannie Kool, historicus en directeur van het Zeeuws Archief te Middelburg (voorzitter)
- Prof. dr. Henk den Heijer, hoogleraar Maritieme Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden
- Drs. Katie Heyning, kunsthistoricus te Middelburg
- Prof. dr. Pieter Ippel, hoogleraar Rechtstheorie, Roosevelt Academy, Middelburg
- prof. dr. ir. Han Wiskerke, landbouwsocioloog, Universiteit Wageningen
Een ambtelijk secretaris vanuit de WCH woont de juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht.

.......... ...........