PUBLICATIES

Zeeuwse Studiën

Artikelen over aspecten van de Zeeuwse historie die in regionale, landelijke of gespecialiseerde tijdschriften verschijnen verdienen vaak een ruimere bekendheid. Vandaar dat de Werkgroep Historie en Archeologie van dit soort artikelen overdrukken publiceert in de reeks Zeeuwse Studiën. Reeks van overdrukken verzorgd door de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Tot nu toe verschenen:

J.Th. de Smidt & M.P. de Bruin, Beeldend recht. Tekeningen bij strafvonnissen uit Zierikzee (XVIe - XVIIIe eeuw) (Middelburg 1965), overdruk uit: 'Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, deel XII, nr 3 (Utrecht 1965). UITVERKOCHT.

J.H. Kluiver, Zeeuwse reacties op de Acte van Seclusie (Middelburg 1980), overdruk uit: 'Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden' [BMGN] 91 (1976) 406-428

H. Obreen, De bedijking der Hincline op Zuid-Beveland (1263-1269). Bijdrage tot de kennis van het 13e eeuwsche dijkrecht (Middelburg 1982), overdruk uit: 'Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Revue d'Histoire du Droit' 11 (1932) 56-77

J. Huizinga, Burg en Kerspel in Walcheren (Middelburg 1989), overdruk uit: 'Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde', dl 80, serie B, nr 2 (Amsterdam 1935) [later opgenomen in 'Verzameld Werk', dl 1, 1948]

C.A. Rethaan Macaré, Verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinsche, Frankische, Brittannische, Noordsche en andere munten (Middelburg 1992), overdruk uit: 'Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen' 1838, deel 1, 2e stuk, p. 1-43

C.A. Rethaan Macaré, Tweede verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen den 5den april 1854 (Middelburg 1992), uit: 'Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen' 1856.

Behalve van de eerstgenoemde uitgave zijn alle overdrukken nog exemplaren voorradig voor een prijs van € 7,50. Bestellingen kunt u richten aan het secretariaat van de Werkgroep CultuurHistorie. Alle overdrukken zijn uiteraard ook in te zien in de studiezaal van het Zeeuws Archief en in het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek.

.......... ...........