NEHALENNIA

De WCH en de Zêêuwse Dialect Verênigieng (ZDV) geven gezamenlijk elk kwartaal het bulletin Nehalennia uit, het tijdschrift over ‘Archeologie, Cultuurhistorie, Streek-taal en Volkscultuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee’. Via deze uitgave houdt de werkgroep contact met haar leden door het plaatsen van mededelingen en voor-publicaties, maar ook kunt u hierin vele artikelen van historische, archeologische en volkskundige aard vinden. De ZDV publiceert hierin naast allerlei bijdragen in en over de Zeeuwse dialecten ook de resultaten van haar doorlopend dialecten-onderzoek.

Bijdragen voor Nehalennia kunnen bij de redactie worden ingezonden
J.J.B. Kuipers,
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
Postbus 49 4330 AA Middelburg,
tel. 0118-670879,
e-mail: jjb.kuipers@scez.nl

.......... ...........