INDEX NEHALENNIA 1994-2014, AFL. 98-186

J.J.B. Kuipers

N.B. In deze index zijn alleen afzonderlijke artikelen opgenomen; niet de inhoud van de vaste, doorlopende rubrieken als de Mededelingen van Werkgroep en Vereniging en ‘Over boeken’. Ook puur fictionele teksten (verhalen en gedichten in dialect) zijn niet opgenomen.

AARSSEN, P.J.: Richard Schilders, eerste (?) drukker in Middelburg; afl. 174, 2011, 2-7.
d’ANGREMOND, KEES: Het verjaagde water: roman of geschiedenisboek? Afl. 145, 2004, 20-28 (themanr. Storm over Zeeland).
- Suickerbackers Blaau en Venetiaansche Oly; afl. 175, 2012, 21-25.

BAALEN-GEIJS, MARGOT VAN: Dialectdag 2002; afl. 138, 2002, 36-38.
- Dialectendag Middelburg 23 maart 2003; afl. 141, 2003, 25-28.
- Dialectdag 2003; afl. 143, 2004, 37-40 (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
- Verslag Dialectdag 2004; afl. 146, 2004, 50-55.
BACK, I.P.: Vrouwenpolder. De Monnikendijk, lange-termijnplanning in 1250; afl. 113, 1997, 15-18.
BAKKER, N.: Mijn ervaringen met de vragenlijsten; afl. 100, 1994, 21-23 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
BALKENENDE, JAN PETER: Speech van de minister-president (Dialectdag 2002); afl. 138, 2002, 39-40.
BEEKMAN, FRANS: Het graf van Hubregtse in Burgh; afl. 128, 2000, 12-13.
BERG, ROB VAN DEN: zie bij Bezooijen, Renée van
BERGE, J.H. VAN DEN: Hannibal en Scipio in Middelburg; afl. 128, 2000, 2-9.
- Middelburg en zijn abdijtoren op tegels; afl. 134, 2001, 8-14.
BERNS, J.B.: Dertig jaar Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, honderd maal Nehalennia: en het werk gaat door; afl. 100, 1994, 15-20 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
BEZOOIJEN, RENÉE VAN: Dialectgebruik in Zeeland vanuit een vergelijkend perspectief; afl. 139, 2003, 15-21.
BEZOOIJEN, RENÉE VAN & ROB VAN DEN BERG: Dialectenquête in Nieuw- en Sint Joosland; afl. 132, 2001, 21-26.
Zie ook bij: Giesbers, Charlotte
BIELEMAN, JAN: De Zeeuwse landbouw in een (Nederlands) landbouw-geografisch perspectief. Afl. 126, 2000, 20-31 (themanr. Landbouw in Zeeland).
BLAAS-RADEMAKER, JOKE M.: Van Walcheren naar de Verenigde Staten: emigratie in de periode 1900-1920; afl. 137, 2002, 37-46 (thema emigratie VS 1900-1920).
BLOM, HENK: Het Musschengilde te Renesse; afl. 177, 2012, 23-31.
BLOM, J.C.H.: Juryverslag voor de Jacob Catsprijs 2000; afl. 131, 2001, 25-29.
BLOM, PETER: Een Waterpoort in Veere of in Tholen; afl. 113, 1997, 13-14.
BLOMMAERT, JULIëN en GEORGE SPONSELEE: Nieuw-Namen en de H. Nicolaas van Tolentijn; afl. 135, 2002, 6-12.
BOOGERT, RUDY: Van drie regels naar een hele pagina. Een schets van de ontwikkeling van de Zeeuwse sportjournalistiek; afl. 173, najaar 2011, 10-19 (themanr. ‘Sport in Zeeland’).
S. BOSTELAAR & B. SILKENS: ’t Hof Klarenbeek… de schoone poorte herontdekt; afl. 163, 2009, 2-6.
BOTH, J.C.: Den Hoogen Caemer. Boeren voor de armen; afl. 165, 2009, 7-16.
BOUTERSE, J.: Vaste voet op Zeeuwse grond. De definitieve vestiging van de Hervorming in Zeeland bewesten Schelde na 1572; afl. 106, 1996, 10-15.
BOUWMAN, H.: Het geheim van Waterland. Gemalen als industrieel erfgoed; afl. 117, 1998, 10-17 (themanr. Het Industrieel Erfgoed).
BRAAL, PETRA DE: Joodse religie en geloofsbeleving in hedendaags Zeeland; afl. 164, 2009, 33-45 (themanr. Religieus Zeeland (Historische Studiedag 2008)).
BROEKE, M. VAN DEN: Zeerust, de buitenplaats van de familie Evertsen; afl. 99, 1994, 7-11.
BROEKE, W. VAN DEN / WILLEM VAN DEN: Industrieel erfgoed en infrastructuur: De Zeeuwse spoorlijn 1845-1890 (verwachting en werkelijkheid); afl. 117, 1998, 18-25 (themanr. Het Industrieel Erfgoed).
- Amerikaanse ondernemingen in Zeeland (1963-2008): vijfenveertig jaar Direct Foreign Investment; afl. 169, 2010, 24-31 (thema Zeeland herontdekt Amerika).
BRUIN, M.P. de: Ten afscheid aan mevrouw E.J. van den Broecke-de Man; afl. 107, 1996, 2-3.
- In memoriam ir. Marinus Adriaan Geuze; afl. 119, 1998, 37-39.
- Dialect in goud, 50 jaar ‘Zeeuwsche vereeniging voor dialectonderzoek’ (1979); afl.143, 2004, 4-18 (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
- Dappere vrouwenlevens. Steunpilaren van de dialectologie in Zeeland; afl. 143, 19-24; (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
BRUYN, CHRIS DE: Sonder stucken ende brocken. Het ambacht van de goud- en zilversmeden in Zeeland; afl. 110, 1996, 6-14.
BRUYNE, AARNOUT DE: Jacobus Bellamy in de korte en krachtige ontwikkeling van zijn dichterschap; afl. 161, 2008, 5-16 (themanr. Letteren in Zeeland (Historische Studiedag 2007)).
BUISMAN, JAN: Het weer als de voornaamste bijzaak in de geschiedenis; afl. 129, 2000, 35-38 (themanr. Gewoon en toch bijzonder).
BUTEIJN, C.: De toekomst van het dialect; afl. 110, 1996, 29-30.
- Wat u van Nehalennia vindt; afl. 111, 1997, 20-21.

CLEMENT, HANS: Verborgen componisten in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg; afl. 134, 2001, 2-7.
CLEOPHAS-SMINK, ANNEMARIE: Runentekens op benen voorwerpen uit Zeeland; afl. 123, 1999, 2-5.
COPPOOLSE, L.: Project Scheldemond maritiem; afl. 133, 2001, 40-42.
CRUYNINGEN, P.J. VAN: De koopman en de boer. De export van graan vanuit westelijk Zeeuws-Vlaanderen, 1648-1794; afl. 126, 2000, 32-41 (themanr. Landbouw in Zeeland).

DAALDER, REMMELT: Michiel de Ruyter, een bruikbare held; afl. 156, 2007, 13-27 (themanr. Michiel de Ruyter, Historische Studiedag 2006).
DALEBOUT, HENK & SANDER DEN HAAN: ‘Vannekinsdorp opgemeten’. Over een middeleeuws belastingdocument van de Kop van Schouwen; afl. 175, 2012, 2-20.
DEKKER, EDIAL: Een verhaal over tarwe; afl. 131, 2001, 13-20.
DEKKER, TON: Van relict naar mens. Accentverschuivingen in de volkskunde; afl. 129, 2000, 4-13 (themanr. Gewoon en toch bijzonder).
DERCKS, RUDI: Scheldeoevers: raakvlakken tussen Brabant en Zeeland; afl. 163, 2009, 7-12.
DOE, ERIK VAN DER: Jacob Catsprijs voor Zeeuws historisch onderzoek. Opvulling van leemten in het historisch onderzoek over Zeeland; afl. 124, 1999, 11-16.
- De Jacob Catsprijs voor Zeeuwse geschiedschrijving: hoe, wat en waarom; afl. 131, 2001, 21-24.
DOE, ERIK VAN DER, en KEES MARTENS: In memoriam dr. Jan Hendrik Kluiver, 6 juni 1942-16 december 1998; afl. 121, 1999, 2-5.
DOESBURG, JAN VAN: Vliedbergen: tussen motteversterkingen en huisterpen. Gedachten over de functie van vliedbergen naar aanleiding van het archeologische onderzoek naar de resten van de vliedberg van ‘s Heer-Arendskerke (gemeente Goes); afl. 162, 2008, 24-38 (thema ‘Bergen van waarde’, symposium over de Zeeuwse vliedbergen, donderdagmiddag 29 mei 2008).
DRIEST, MARCEL VAN DEN: ‘Wat ik heb, dat geef ik u.’Pieter Louwerse (1840-1908) en de vergankelijkheid van de roem; afl. 150, 2005, 2-9.
Losheid, Waarheid, Natuur. Jacobus Bellamy (1757-1786) en de roep om oorspronkelijkheid ; afl. 161, 2008, 44-50 (themanr. Letteren in Zeeland (Historische Studiedag 2007)).
DUIJZER, J.L.: Februariramp 1953-2013 | Een opmerkelijke tocht; afl. 179, 2013, 12-13.
DUCO, D.H.: Een Zeeuwse tabakspijp; afl. 118, 1998, 16-17.
- De geboorte van het Zeeuwse pijpmodel; afl. 166, 2009, 2-10.

ELSACKER, T.J. (TEUN) VAN: Een berg plezier! Toeristische belevingskansen van de Zeeuwse vliedbergjes; afl. 162, 2008, 39-46 (thema ‘Bergen van waarde’, symposium over de Zeeuwse vliedbergen, donderdagmiddag 29 mei 2008).
ENGELEN, GERT VAN: Vergeten gedicht van Bernlef herontdekt. Voetnoot bij de requiemcyclus van Ed. Hoornik over het verdrinkingsdrama te Middelharnis; afl. 180, 2013, 8-12.
- Dialect op Goeree-Overflakkee: eenheid in verscheidenheid. Een interview met Pau Heerschap; afl. 181, 2013, 2-8.
ENTHOVEN, VICTOR: De Witte Leeuw en de ‘20. and Odd Negroes’. De vroegste Zeeuwse slavenreis naar de Nieuwe Wereld; afl. 169, 2010, 14-23 (thema Zeeland herontdekt Amerika).
EVERAERS, JOHAN: Te Middelharnis is een monument onthuld; afl. 166, 2009, 19.
- Het Krammer/Volkerak, een ‘vergeten hoek’; afl. 184, 2014, 1-5.

FÈBER, DAVE LA. Zie bij : Koopmanschap, Hans & Dave la Fèber
FILIUS, M.C.: Emigratie vanuit Tholen en Sint-Philipsland naar Noord-Amerika; afl. 137, 2002, 47-52 (thema emigratie VS 1900-1920).
FRANÇOIS, L.: Van oud naar nieuw. De Franse tijd in Zeeuwsch-Vlaanderen; afl. 109, 1996, 22-30 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814).
FRENKS, Veronica: Droom van Poliphilus in Zeeland; afl. 152, 2006, 17-25 (themanr. Kastelen en buitenplaatsen).

GEUZE, M.A.: De herkomst van de bruloazen; afl. 98, 1994, 21-22.
- Onze maaltijd door de eeuwen heen; afl. 105, 1995, 11-14.
GELDER, W.T. VAN: Een warm hart voor het Zeeuws. Openingstoespraak op de Dialectdag in Kapelle, 18 oktober 2003; afl. 142, 2003, 2-4.
GENT, TOBIAS VAN: Baron David Hendrik Chassé (1765-1849). Een Middelburgse generaal? Afl. 144, 2004, 2-9.
- De geallieerde aanval op Walcheren in 1944; afl. 148, 2005, 2-13.
- Michiel de Ruyter, de grootste zeeheld uit de vaderlandse geschiedenis; afl. 156, 2007, 6-12 (themanr. Michiel de Ruyter, Historische Studiedag 2006).
- Pieter Niko Theo Zuijdweg (1939-2010); afl. 169, 2010, 32.
GIESBERS, CHARLOTTE & RENÉE VAN BEZOOIJEN: De r in Yerseke: stabiel of in beweging? Afl. 138, 2002, 27-34.
GOLDSCHMITZ, LEIDA: De amateurarcheoloog: van detective van het verleden naar voorvechter van het archeologisch erfgoed; afl. 100, 1994, 59-62 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Drie eeuwen sluimerend onder de golven; afl. 145, 2004, 12-19 (themanr. Storm over Zeeland).
- Slavenhandel, klimrekken, schoollokalen en kuipen met koeienhuiden; afl. 168, 2010, 28-30.
- ‘UFO’s’: een fallusbeker uit Reimerswaal; afl. 174, 2011, 8-12.
GOOSSEN, JOHAN, HANS DE VOS en FARID RAFATIAN: De Koran in het Zeeuws? Een proeve; afl. 153, 2006, 23-26.
GOUBITZ, OLAF: Bijzondere sandalen uit Middelburg; afl. 116, 1998, 9.
GOUD, MARCO: ‘De stem van wind en zee’. Over de Zeeuwse gedichten van P.C. Boutens (14de Historische Studiedag ‘Dichter bij Zeeland’); afl. 134, 2001, 25-38.
GOUDBEEK, ROOSANNE: Pieter Duvelaer en de rijkdommen van de familie Velters; afl. 154, 2006, 2-10.
GRAAF, C. VAN DER: Een Vikingvlootstation op beide Scheldeoevers: een antwoord; afl. 107, 1996, 8-10.
GROENEVELD-BAKELAAR, WILLY: Emigratie van Schouwen-Duiveland naar de Verenigde Staten in de periode 1900-1920; afl. 137, 2002, 17-28 (thema emigratie VS 1900-1920).

HAAN, ARNOLD DE: Funderen op huiden? Afl. 125, 2000, 36-37.
HAAN, S.W.M.A. DEN: Het verdwenen slot Zwanenburg te Kapelle op Duiveland; afl. 102, 1995, 17-19.
Zie ook bij: Dalebout, Henk
HALFWERK, WINANT: Staats-Spaanse Linies nu ‘op eigen benen verder’; afl. 180, 2013, 32-34.
HARTHOORN, PAUL: Een schat ontsnapt aan de archeoloog; afl. 142, 2003, 24-25.
HEEREBOUT, GERARD: Namen van akkeronkruiden in Zeeuws-Vlaanderen; afl. 159, 2009, 17-18.
HEERINGEN, R.M. VAN: Archeologisch nieuws 1993; afl. 103, 1995, 16-24.
- Archeologisch nieuws 1994; afl. 110, 1996, 18-27.
HEERSCHAP, PAU: Over haemeten, haogten en schurveliengen; afl. 153, 2006, 42-44.
- ‘Denk nooit aan Betje Wolff of denk aan Aagje Deken’; afl. 161, 2008, 17-31 (themanr. Letteren in Zeeland (Historische Studiedag 2007)).
- Te Middelharnis werd een kind gered; afl. 171, 2011, 18-21.
- Een huis in de Heerenstraat; afl. 176, 2012, 10-17.
- Johannes Burgerhuys me fecit. Over de kerkklok van Ouddorp; afl. 178, 2012, 21-27.
HEERSCHAP, PAU & VERONIQUE DE TIER: Zeeuwse sjibbolets: kiek kiek, een kacheltje op de diek; afl. 141, 2003, 29-32.
HELSLOOT, JOHN: Feest en vermaak. Sinterklaasfeesten in de 19e en 20e eeuw; afl. 129, 2000, 25-34 (themanr. Gewoon en toch bijzonder).
HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34.
- Stormvloeden in de elfde en twaalfde eeuw; afl. 145, 2004, 5-11 (themanr. Storm over Zeeland).
- Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.
HENDRIKSE, HENK: Zestiende-eeuwse tekens ‘die de armen dragen’ uit Middelburg; afl. 102, 1995, 15-16.
- Een Mauritsmes uit Middelburg; afl. 145, 2004, 29-33 (themanr. Storm over Zeeland).
- De Sint-Janskerk en het Sint-Janskerkhof aan de Sint Jansstraat en Dinsdagstraat in Sluis; afl. 183, 1-8.
- Zie ook bij: Kuipers, Jan J.B.
HOLTHE TOT ECHTEN, G. Sophia van: Het monument bij de ingang van de Middelburgse haven; afl. 113, 1997, 2-12.
- Het monument voor koningin Emma op de Dam te Middelburg; afl. 119, 1998, 6-15.
HORN, Nico van: Bronnen voor Zeeuwse sportgeschiedenis; afl. 173, najaar 2011, 3-9 (themanr. ‘Sport in Zeeland’).
HOUTZAGER, H.L: zie bij Verschuyl, M.A.

IMMERSEEL, RONALD H.M. VAN: Kastelen en buitenplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen; afl. 152, 2006, 3-16 (themanr. Kastelen en buitenplaatsen).

JONGE, KO DE: De Zuytdorp, naar de haaien; afl. 172, 2011, 22-26.
JONGE-EVERAERT, A.A.M. de: Merk- en stoplappen; afl. 108, 1996, 12-15.
JONGE-EVERAERT, EEF: ‘M’n bin zo grôôs as ’n bezem’. Merklappenproject ‘SAMEN LAPPEN WE HET’ op Tholen; afl. 180, 2013, 39-40.
KANN, PETER: Een stichtend voorbeeld. Het repertoire van twee godsdienstige zanggenootschappen te Middelburg en Den Haag in de periode 1800-1820; afl. 132, 2001, 9-20.
KARELS, K: Godebert en de Zonnemares. Iets over Zeeland in de vroege Middeleeuwen; afl. 108, 1996, 3-7.
- Waar lag het Scoudemarediep? Afl. 111, 1997, 10-15.
KERCKHAERT, KAREL-JAN: Een negentiende-eeuws pistool uit Kapellebrug; afl. 186, 2014, 14-15.
KETELAAR, F.C.J.: ‘Door eenheid tot vastheid’. Vernieuwing van de overheidsadministratie in de Bataafse tijd; afl. 109, 39-47 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814), 1996.
KLAP, C.J.: Excursie naar Zeeuwsch-Vlaanderen op zaterdag 5 juni 1999; afl. 123, 1999, 25.
KLERK, AAD DE: De 20ste Historische Studiedag ingeleid; afl. 156, 2007, 3-4 (themanr. Michiel de Ruyter, Historische Studiedag 2006).
- Omzien en rondkijken. Over het vliedbergsymposion van 1968 en over bergen en landschap; afl. 162, 2008, 6-13 (thema ‘Bergen van waarde’, symposium over de Zeeuwse vliedbergen, donderdagmiddag 29 mei 2008).
- Het platte en het lage, van Schouwen naar Walcheren? Afl. 166, 2009, 16-18.
KLERK, A.P. DE, W.H.P. SCHOLTEN en J.H.F. SCHWARTZ: Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Zeeland. 1996: Jaar van het Industrieel Erfgoed; afl. 107, 1996, 16-21.
KLOP, J.A.: Verslag van een bezoeker aan de Dialectdag 1997; afl. 115, 1997, 42.
KOK, G. DE: Jacob Cats en zijn prijs; afl. 131, 2001, 35-36.
KOLFF, D.H.A.: Bevroren, bezet en bedreigd: hoe Vlissingen Bataafs werd; afl. 176, 2012, 2-9.
KONING, KEES DE: Brug, bussen en een ongeluk aan het Thoolse veer; afl. 179, 2013, 14-19.
KONING-KASTELIJN, D. DE, en J.J.B. KUIPERS: ‘Geschreuw, gehuil, gekrijt, ende gecrijsch’. Waarde en Valkenisse overstroomd in 1682; afl. 107, 1996, 11-15.
KONING-KASTELIJN, D. DE, M.W.A. DE KONING en J.J.B. KUIPERS: Smallegange te Abbekinderen, ‘het Stamhuis van den bekenden Kronykschrijver’; afl. 127, 2000, 25-28.
- Zie ook bij: Wielinga, Ron en Dicky de Koning
KOOL-BLOKLAND, H.J.: Zoektocht naar de Zeeuwse ziekenzorg van vroeger; afl. 140, 2003, 4-16 (themanr. Zeeuwen onder het mes).
KOOLAARD, PETER: Een amateur-archeoloog in de Thoolse ‘wetlands’; afl. 139, 2003, 22-25.
KOOPMANSCHAP, HANS, & DAVE LA FÈBER: Een ‘gestapeld’ kasteel. Lopend onderzoek naar het kasteel Sint-Maartensdijk; afl. 152, 2006, 43-47 (themanr. Kastelen en buitenplaatsen).
KOOPS, ENNE: ‘Luctor et emigro’ (I). De naoorlogse trek vanuit Zeeland naar Noord-Amerika (1948-1962); afl. 153, 2006, 2-14. (II) De naoorlogse emigratievoorlichting in Zeeland en de populairste bestemmingslanden; afl. 154, 2006, 23-35. (III) De rol van gereformeerde predikanten bij de stimulering van de naoorlogse emigratie uit Zeeland (ca. 1950); afl. 155, 2007, 3-19.
KOOPS, R.L.: Tussen twee maal nieuwbouw: het Rijksarchief in Zeeland 1964-1994; afl. 100, 1994, 37-44 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
KOPPEJAN, A.R.: Middelburg weer op de (zee)kaart; afl. 155, 2007, 34-41.
- Leven en werken aan boord van lichtschip ‘Noord Hinder’. Herinneringen van A. Haarsma (oud-kapitein) en W. Beijer (oud-matroos); afl. 167, 2010, 15-24.
KORT, ALBERT L.: Veldwachters op Zuid-Beveland; afl. 2005, 10-19.
KRAA, GERRIT: Inleiding over het werk van de streektaalconsulent, Zeeuwse Dialectdag 16 oktober 1999; afl. 124, 1999, 22-24.
KRABBENDAM, J.L. / HANS: Van Zeeland naar Zeeland. De ontwikkeling van het dorp Zeeland in Michigan, 1847-1860; afl. 114, 1997, 31-46 (themanr. Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920).
- Een eeuw emigratie uit Zeeland, 1820-1920; afl. 137, 2002, 2-16 (thema emigratie VS 1900-1920).
- Zeeland en Amerika: vier eeuwen wisselwerking; afl. 169, 2010, 3-13 (thema Zeeland herontdekt Amerika).
KRAMER, S.: In ’t Zêêuws kan ’t ok. Openingswoord bij de Dialectdag op 16 oktober 2004; afl. 146, 2004, 36-37.
KRUIJTER, C.J. DE: Lutheranen en hun gemeenten in Zeeland; afl. 164, 2009, 7-15 (themanr. Religieus Zeeland (Historische Studiedag 2008)).
KUIPERS, J.J.B./JAN J.B.: Zeeuws vermaak in Alabama? Ringrijden overzee in 1858; afl. 99, 1994, 13-15.
- ‘De schepen laten leven’: geschiedenis buiten het boekje in Zeeland; afl. 100, 1994, 87-91 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Geestdrift voor het grijs verleden. Hans Jongepier en de Zeeuwse prehistorie; afl. 106, 1996, 23-25.
- Excursie naar Antwerpen, 11 mei 1996; afl. 108, 1996, 23-24.
- Een ridder uit Kapelle. Koninklijke onderscheiding voor Bas Oele; afl. 112, 1997, 23.
- Het Sint-Jansherenhuis te Wemeldinge; afl. 119, 1998, 24-28.
- De zuurgraad van een recensent; afl. 121, 1999, 21-22.
- Raadselachtige resten van het kasteel van Lodijke; afl. 122, 1999, 19-24.
- Clio in vrijetijdskleding. De VOC als volkstoneel en Walcherse cultuurwandelingen; afl. 123, 1999, 26-29.
- Najaars- en wintergebruiken in agrarisch Zeeland; afl. 130, 2000, 2-8.
- De kerk van Moggershil; afl. 132, 2001, 27-29.
- Middeleeuwse geheimen in de Wanteskuip; afl. 136, 2002, 24-26.
- Sarcofagen uit Westkerke; afl. 139, 2003, 26-27.
- Literatuur over kastelen in Zeeland; afl. 144, 2004, 25-30.
- Souvenir van de Contrareformatie in Hulst. ‘Verse’ heiligen op een religieus hangertje uit de zeventiende eeuw; afl. 147, 2005, 2-6.
- Afscheid van trouwe redactieleden; afl. 148, 2005, 25-26.
- De reiger van Reimerswaal. Over een kunstgreep van ‘verhalenmachine’ Jacob Stamperius; afl. 149, 2005, 25-26.
- Noord-Beveland: tweeduizend jaar dynamiek van land en water. St.-Felixtoer, 5 november 2005; afl. 150, 2005, 23-28.
- Herkestein en ‘bridorp sluse’; afl. 155, 2007, 42.
- Herinneringen aan Adri uit Middelharnis. Zeeuw Johan Everaers ontdekte historische achtergrond gedicht Ed. Hoornik; afl. 157, 2007, 15-18.
- In Memoriam Jan A. Trimpe Burger; afl. 160, 2008, 40-41.
- Achterberg, Meertens en Reimerswaal; afl. 161, 2008, 32-39 (themanr. Letteren in Zeeland (Historische Studiedag 2007)).
- De nostalgie van Kaatje. Catharina van de Graft en de Zeeuwse volkscultuur; afl. 161, 2008, 40-43 (themanr. Letteren in Zeeland (Historische Studiedag 2007)).
- De man op de berg. Vliedbergen in Zeeland: oude theorieën, folklore en parahistorie; afl. 162, 2008, 14-23 (thema ‘Bergen van waarde’, symposium over de Zeeuwse vliedbergen, donderdagmiddag 29 mei 2008).
- Het menu van de monniken van Vrouwenpolder; afl. 165, 2009, 22-25.
- Economische bedrijvigheid aan de rand van de stad. Archeologisch onderzoek aan Looierssingel en Armeniaans Schuitvlot (2000, 2009); afl. 168, 2010, 22-27.
- Van gegevenspakhuis tot ordelijke etalage. Over ‘een’ canon van de middeleeuwen en de Zeeuwse canon; afl. 174, 2011, 16-20.
- De Staats-Spaanse Linies: van ‘conflict’ tot ‘cultuur’; afl. 180, 2013, 35-38.
- ‘Een diepe minachting voor de verkeersregels’. Zeeuwse nozems in de vroege jaren zestig; afl. 181, 2013, 23-26.
- In memoriam Doeke Roos; afl. 185, 2014, 8.
- Cursiefje | Veilig zonder dijken? Afl. 185, 2014, 13.
- Cursiefje | Een Zuid-Bevelands labyrint; afl. 186, 2014, 13.
KUIPERS, JAN J.B. (tekst) & HELEEN M.D. DEKKER (beeld): Februariramp 1953-2013 | Gedenktekens van de Ramp in Brouwershaven; afl. 179, 2013, 9-11.
KUIPERS, JAN J.B. en HENK HENDRIKSE: Tinnen barbaren. Wildemansinsignes uit de Zeeuwse bodem; afl. 111, 1997, 6-9.
- Zie ook bij: Koning-Kastelijn, D. de; Linden, D. van der

LAARMAN, FRITS J: zie bij Lauwerier, Roel C.G.M.
LAUWERIER, ROEL C.G.M. en FRITS J. LAARMAN: Slachtafval en haute cuisine. Bot uit een beerput van het kasteel van Valkenisse (begin 15de eeuw); afl. 108, 1996, 8-11.
LEEUW, KITTY DE: Streekdrachten en identiteit; afl. 129, 2000, 14-24 (themanr. Gewoon en toch bijzonder.)
LEEUWEN, ROB C. VAN: Dialect op Schouwen-Duiveland in onze tijd; afl. 153, 2006, 17-22.
LEEUWEN-HAMELINK, M.J. VAN: Dialectdag 1995, zaterdag 21 oktober in De Vroone te Kapelle; afl. 105, 1995, 15-16.
LINDEN, D. VAN DER en J.J.B. KUIPERS: Een spreukpijp uit de Franse Tijd; afl. 115, 1997, 14-17.
LOO, IVO VAN: Kapers, kooplieden en contractanten. Zeeland en de VOC (Historische Studiedag 2002); afl. 149, 2005, 2-8.

MAAS, CEES: Hoera, het Zeeuws bestaat, dus wij bestaan! Afl. 131, 2001, 2-9.
- De dag van de dolle paarden; afl. 148, 2005, 14-18.
- Het mooiste Zeeuwse woord; afl. 149, 2005, 23-24.
MAAT, G.J.R.: De gezondheidstoestand van onze voorouders. Het archeologisch skelet als archief van falen en succes; afl. 140, 2003, 23-26 (themanr. Zeeuwen onder het mes).
MANDERVELD-VAN VEEN, ROOS: De leste Dialectdag van de eeuw; afl. 124, 1999, 25-26.
MARLE, J. van: Waarom er geen Amerikaans Zeeuws bestaat; afl. 114, 1997, 47-56 (themanr. Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920).
MARTENS, KEES: Het Zeeuws heeft wel degelijk een toekomstperspectief; afl. 143, 2004, 49-54 (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
- Nog goed gebekt in ’t Zeeuws dialect! Afl. 146, 2004, 38-39.
Zie ook bij: Doe, Erik van der
MEERMAN-OTTEVANGER, JOPIE: Zeeuwse Dialectdag, 17 oktober 1998; afl. 120, 1998, 47-48.
- Eijeje weertje? Afl. 145, 2004, 52 (themanr. Storm over Zeeland).
MEESEN, RINUS: In memoriam mw. Anthonia Tannetje de Pree; afl. 119, 1998, 39.
MEIJERINK-STEGEMAN, GIJSKE J.: Emigratie uit Midden Zeeuws-Vlaanderen, 1900-1920; afl. 137, 2002, 29-36 (thema emigratie VS 1900-1920).
MEIJLINK, BERNARD: ‘Archeologisch’ onderzoek naar het gekrompen dorp Werendijke; afl. 182, 2013, 2-5.
MEIJLINK, BERNARD & BRAM SILKENS: Opgraving van kruitmolen De Eendracht bij Middelburg; afl. 158, 2007, 12-17.
MIDAVAINE, J.H.: Wildemannen in het wapen van Veere; afl. 111, 1997, 2-5.
- Dokter ‘De Puut’. Het trieste levensverhaal van een Zeeuwse plattelandsdokter tussen feit en fictie; afl. 120, 1998, 24-32.
- Sequah in Zeeland. Het bezoek van de grootste kwakzalver aller tijden aan Middelburg, Goes en Zierikzee; afl. 122, 1999, 9-18.
- De Middelburgse wondervis uit 1825. Slachtpartij op dolfijnen in de Mosselkreek bij Sint-Annaland; afl. 123, 1999, 22-24.
- Gestraft aan eene galg met den strop. Ter dood veroordeeld in Zeeland in de 19de eeuw; afl. 125, 2000, 20-30.
- Oliemolens in Veere; afl. 135, 2002, 13-20.
- Zeepziederijen in Veere; afl. 141, 2003, 11-18.
- Bier en bierbrouwerijen in Veere (1); afl. 147, 2005, 13-28.
- Bier en bierbrouwerijen in Veere (2); afl. 149, 2005, 14-22.
- Uurwerken, klokken en beiaarden in Veere en Zanddijk (1); afl. 159, 2008, 25-41.
- Uurwerken, klokken en beiaarden in Veere en Zanddijk (2); afl. 160, 2008, 28-39.
- Het Godshuis in de Kerkstraat te Veere; afl. 170, 2010, 2-16.
- De Veerse vestingwerken (1); afl. 176, 2012, 18-29.
- De Veerse vestingwerken (slot); afl. 177, 2012, 15-22.
- De Veerse stadswaag; afl. 180, 2013, 21-31.
- ‘Om dat gemeer oirboir profijt ende welvaert’. De Veerse stadsschool; afl. 183, 9-14.
- ‘Aelmoessen ende caritate van den goeden luyden’. Het Clarissenklooster bij Veere; afl. 185, 2014, 14-17.
MOELIJKER, ADRI: Flakkees in Zeeland; afl. 174, 2011, 13-15.
MOELKER, LEEN: De Wind, een nieuw kunstwerk van Marinus Boezem; afl. 171, 2011, 10-17.
- Kunstwerk van Yona Friedman definitief in Zeeland; afl. 179, 2013, 2-8.

NIJHOF, P.: Industriële Monumentenzorg. Verleden, heden en toekomst; afl. 117, 1998, 4-9 (themanr. Het Industrieel Erfgoed).

OELE, B.: Geborgen in duisternis; afl. 98, 1994, 3-5.
- Een stukje Zeeuws landschap: enkele persoonlijke impressies; afl. 100, 1994, 79-85 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Excursie naar Bergen op Zoom en omstreken; afl. 104, 1995, 15-16.
- Het kasteel van Valkenisse; afl. 106, 1996, 3-9.
- Het kasteel Herkesteyn; afl. 111, 1997, 17-19.
- Een vormsteen uit een kaarsnis van het kasteel van Valkenisse; afl. 112, 1997, 21.
- Huizen in Nederland, Zeeland en Zuid-Holland; afl. 115, 1997, 25-31.
- Koten, een jongensspel uit vroeger tijd; afl. 116, 1998, 7-8.
- Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge; afl. 118, 1998, 12-15.
- In memoriam mw. Engelina Johanna van den Broecke-de Man; afl. 120, 1998, 36-37.
- Over vliedbergen en Welzinge. Een nagelaten brief van F.P. Polderdijk; afl. 123, 1999, 15-21.
- Guido Gezelle. Naar aanleiding van Gezelles Woordentas, door Nienke Bakker; afl. 123, 1999, 30-32.
- 50 jaar Streekmuseum Goeree-Overflakkee, 30 jaar ‘De Motte’. Een gezamenlijk jubileum; afl. 124, 1999, 8-10.
- Een versierd stuk baksteen uit Oost-Souburg; afl. 128, 2000, 10-11.
- Chris Lanooy. Een veelzijdig kunstenaar van Tholen; afl. 128, 2000, 14-16.
- De vliedberg in de Groe. Een onderzoek; afl. 131, 2001, 10-12.
- Archeologisch onderzoek en restauratie van de Stenen Beer bij Fort Zandberg; afl. 133, 2001, 32-37.
- Het oude kerkje van Schore; afl. 136, 2002, 17-23.
- Poppendamme; afl. 141, 2003, 19-22.
- Felicitatiekaarten uit grootmoeders tijd. Uuttrokkers op z’n Zêêuws; afl. 142, 2003, 27-33.
- De Zeeuwse Dialectdagen; afl. 143, 2004, 25-36 (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
- De oude doopvont terug in Schore in een modern kerkje; afl. 146, 2004, 23-25.
- Zeldzame kaarsnis bij sloop verloren gegaan; afl. 150, 2005, 20-22.
- ‘Oorverdovende hoera’s’. Herinnering aan een koninklijk bezoek aan Zeeland in 1907; afl. 157, 2007, 10-14.
- Hoe Kees Scherer naar Wemeldinge reisde; afl. 170, 2010, 22-25.
OUDEN, A.L. DEN: zie bij Rijssel, E.J.C. van

PAESIE, RUUD: ‘Met nut ende proffijt tot affbreuck van Spangien’. Plannen voor de oprichting van een geoctrooieerde Vlissingse Compagnie van Kaapvaart in 1623; afl. 165, 2009, 17-21.
PASSIEUX, RIEN: Impressies van de Zeeuwse Dialectdag 2000; afl. 130, 2000, 29-30.
PEL, J.Z.S.: Schandvlekken en sieraden van de Walcherse medische stand. Over chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen in Veere; afl. 140, 2003, 27-33 (themanr. Zeeuwen onder het mes).
PETERS, CHRIST: Korte impressie van de excursie van de Werkgroep Historie en Archeologie naar Wolphaartsdijk en Noord-Beveland op zaterdag 7 mei 1994; afl. 100a, 1994, 2-3.
POST, STEEF: Het vrome leven van de boekhouder van de WIC: Pieter Morilyon; afl. 164, 2009, 16-22 (themanr. Religieus Zeeland (Historische Studiedag 2008)).
PRIESTER, PETER: Het paradoxale land; afl. 126, 2000, 4-7 (themanr. Landbouw in Zeeland)
- Dankwoord winnaar Jacob Catsprijs 2000 in de categorie boek; afl. 131, 2001, 30-31.

QUIST, J.: De tramhaven aan het Zijpe te Anna Jacobapolder; afl. 179, 2013, 20-23.

RAFATIAN, FARID, zie bij: Goossen, Johan
REINHOUDT, ENGEL: Spelling raakt het hart van de taal; afl. 124, 1999, 17-21.
RENTMEESTER, J.A.: Een aantekenboekje uit vroeger tijd. Belezen van het vee; afl. 120, 1998, 38.
RIJKSE, R.M.: Zeeland in incunabelen; afl. 98, 1994, 23-25.
- Zeeland op rijm in kaart gebracht; afl. 99, 1994, 3-5.
- Literatuur in Zeeland: over ZKC, Slib, SLAZ en de ZB; afl. 100, 1994, 51-58 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Zeeuwse en niet-Zeeuwse pamfletten geïnventariseerd; afl. 101, 1994, 23-26.
- De Moffenschans van Petrus Hondius; (I) afl. 103, 1995, 25-28, (II) afl. 105, 1995, 3-6, (III) afl. 107, 1996, 4-7, (IV) afl. 108, 1996, 16-20; (V) afl. 112, 1997, 14-19; (VI en slot) afl. 115, 1997, 18-24.
- P.C. Boutens: ‘Daar is niet één die eenzaam gaat als ik…’; afl. 120, 1998, 13-23.
- Marnix als psalmist; afl. 121, 1999, 6-15.
- Het caert-thresoor van Barent Langenes (1598); afl. 124, 1999, 2-6.
- Het oudste leesboek in de Zeeuwse Bibliotheek. De historie van Apollonius van Thyro; afl. 130, 2000, 26-28.
- Rijk bezit, smalle marges; afl. 144, 2004, 19-24.
- Toortse der Zee-vaert (1623) van Dierick Ruyters; afl. 156, 2007, 28-31 (themanr. Michiel de Ruyter, Historische Studiedag 2006).
- ‘Er staat een huis aan Schelde’. Inventarisatie literaire nalatenschap Hans Warren voltooid; afl. 165, 2009, 2-6.
- Het zeventiende-eeuwse culturele centrum van de gebroeders Van de Venne in Middelburg (1); afl. 177, 2012, 2-5; (2), afl. 178, 2012, 2-7; (3), afl. 180, 2013, 13-20; (4), afl. 181, 2013, 15-22; (5), afl. 182, 2013, 6-12; (6), afl. 183, 15-18; (7), afl. 184, 2014, 10-14; afl. 185, 2014, 4-8 (8); afl. 186, 2014, 1-6 (9, slot).
RIJSSEL, E.J.C. VAN, en A.L. DEN OUDEN: Hoe beviel het in Poortvliet? Afl. 140, 2003, 34-38 (themanr. Zeeuwen onder het mes).
ROBERTS, B.: Jacob Cats (1577-1660) en de adviesboeken voor de Nederlandse jeugd in de Gouden Eeuw (14de Historische Studiedag ‘Dichter bij Zeeland’); afl. 134, 2001, 19-24.
ROMEIJN, A.: Huwelijksrecht en incest in Zeeland tijdens de Republiek; afl. 104, 1995, 2-7.
- Het ontslag van een Zeeuws hoogwaardigheidsbekleder uit de zeventiende eeuw; afl. 106, 1996, 16-22.
- De eerste heren van Tholen; afl. 133, 2001, 13-22.
- De helden van Aardenburg; afl. 139, 2003, 2-14.
ROODEN, P.T. VAN: Religie, kerk en staat in de Bataafse en Franse tijd; afl. 109, 1996, 48-60 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814).
ROOS, DOEKE/DOEKE D.: Monumentenzorg in Zeeuws troebel water. Het behoud van het cultureel erfgoed onder water is zonder particulier initiatief ondenkbaar; afl. 100, 1994, 63-67 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Het ‘Fort Zeelandia’ aan de rivier de Essequibo. Onze zorg voor het Zeeuws erfgoed overzee; afl. 110, 1996, 2-5.
- Het ‘Fort Kijkoveral’ aan de Essequibo. Een fort, met mythe omgeven; afl. 112, 1997, 2-7.
- Het ‘wangedrochtelijke’ Hollandse aanstellingsbeleid en de vloot van de Republiek; afl. 146, 2004, 2-9.
- De Zeeuw Cornelis Evertsen de Jongste veroverde New York op de Engelsen (1673); afl. 166, 2009, 11-15.
ROOZE-STOUTHAMER, CLASIEN: Het persoonlijk voornaamwoord in onderwerpspositie in de Zak van Zuid-Beveland; afl. 147, 2005, 29-32.
ROSMOLEN-MURRE, RIE: Zeeuwse Dialectdag 19 oktober 1996; afl. 110, 1996, 31-32.

SAKKERS, HANS: De Atlantikwall en Zeeland (Historische Studiedag 2004); afl. 149, 2005, 9-13.
SANDERSE, CORNELIS: Tannetje Vrijheid. Een zwart slavinnetje in het achttiende-eeuwse Grijpskerke; afl. 102, 1995, 12-14.
- Drijvende doden. Een archiefvondst; afl. 116, 1998, 10.
SAS, N.C.F. van: Zeeland in de Bataafs-Franse tijd. Van soevereiniteit naar vergetelheid; afl. 109, 1996, 5-15 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814).
SCHIPPERS-VAARZON MOREL, DIEKE: Over W. Vaarzon Morel, Veere en een ouwe schokker; afl. 124, 1999, 37-40.
SCHOLTEN, W.H.P.: De Zeeuwse musea: een toekomst in het verleden; afl. 100, 1994, 31-35 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Het wapen van Zeeland op een vijftiende-eeuwse albarello; afl. 118, 1998, 2-3.
- Een Zeeuws tafereeltje; afl. 125, 2000, 31-32.
- Openingswoord; afl. 162, 2008, 2-3 (thema ‘Bergen van waarde’, symposium over de Zeeuwse vliedbergen, donderdagmiddag 29 mei 2008).
- Zie ook bij: Klerk, A.P. de
SCHRIER, MARTINE & HANS VAN DE VELDE: Dialecten houden stand in Zeeland; afl. 154, 2006, 17-22.
SCHWARTZ, J.H.F.: Dertig jaar Werkgroep Historie en Archeologie; afl. 100, 1994, 5-14 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- Onderzoek naar Zeeuwse emigranten. Een overzicht van de belangrijkste bronnen; afl. 114, 1997, 57-67 (themanr. Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920).
- Zie ook bij: Klerk, A.P. de
SIJNKE, PETER: Geschiedenis en radio / radio en geschiedenis; afl. 100, 1994, 69-71 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- ‘De Westcappelsche Vrijheit’. Rumoer op Walcheren en in het bijzonder te Westkapelle in het laatste kwart van de achttiende eeuw; afl. 102, 1995, 2-8.
- Archiefvondsten. Een Middelburgse vuurwerkramp in 1697; afl. 108, 1996, 21.
- Zeeland in beeld 1780-1815. Afbeeldingen uit de ‘Zelandia Illustrata’; afl. 109, 1996, 31-38 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814).
- Archiefvondsten. Een droevig einde; afl. 112, 1997, 20.
- ‘Dit afschuwelijk crima’. Vervolging van homoseksuelen in de Nederlanden; afl. 118, 1998, 34-36.
- Calvinistisch en oorlogszuchtig. Zeeland ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog; afl. 120, 1998, 33-35.
- Het bevolkingsaantal van Middelburg in de zeventiende eeuw; afl. 121, 1999, 16-20.
SILKENS, BRAM: Een veldbrandoven aan de Derringmoerweg, Arnemuiden; afl. 182, 2013, 13-16.
- Op zoek naar Alva’s citadel. Archeologie in de Gravestraat, Vlissingen; afl. 185, 2014, 1-3.
Zie ook bij: Meijlink, Bernard & Bram Silkens, Bostelaar, S. & B. Silkens
SIMONS, JACO: ‘Cohier van den duysentsten penninck over de stadt Middelburg’; afl. 181, 2013, 9-14.
- Een adellijke admiraal op piratenjacht in 1624. Guillaume de Zoete van Laecke de Houthain en de ‘rekening extraordinaris’; afl. 182, 2013, 17-22.
- Een treffelijcke playsante Hof-stede, Schoone Huysinge ende Thoren. ?t Huys Gapinge en zijn eigenaren; afl. 186, 2014, 7-13.
SINKE, HANS: Het stond vernieuwing in de weg …; afl. 117, 1998, 36-46 (themanr. Het Industrieel Erfgoed).
SLAGER, KEES: ‘Krentenbrood met krukels’; afl. 129, 2000, 39-47 (themanr. Gewoon en toch bijzonder).
SMALLEGANGE, P.J.: Middelburg omstreeks 1900; afl. 103, 1995, 3-8.
- De Griffioen, een wijk apart; afl. 136, 2002, 2-16.
- Kerkelijk conflict in Biezelinge, 1926-1934; afl. 138, 2002, 11-21.
SMITS, A.J.: Oude toponiemen uit de buurt van Stavenisse; afl. 179, 2013, 24-26.
SOETERS, BERT: Zeeuwse Dialectdag 1994; afl. 101, 1994, 29-30.
SPINNEWIJN, THEO: Bij de presentatie van Dialect op Schouwen-Duiveland; afl. 121, 1999, 40-41.
SPONSELEE, GEORGE: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; afl. 128, 2000, 17-18.
Zie ook bij: Blommaert, Juliën
STOKVIS, P.R.D.: Zeeuwen naar Amerika 1840-1914. Patronen, personen en motieven; afl. 114, 1997, 7-18 (themanr. Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920).
STROOMBERG-JESSURUM LOBO, MANJA: Daniel Jessurun Lobo alias Francisco de Medina. Een Portugese Jood in zeventiende-eeuws Middelburg; afl. 177, 2012, 6-14.
STURM, ARIE: Rooie en groene Zeeuwen of wie is Cees van Boven; afl. 127, 2000, 2-10.
SWIERENGA, R.P.: Going to America. Travel Routes of Zeeland Emigrants; afl. 114, 1997, 19-30 (themanr. Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920).
SWIERS, R.J.: ‘Geld uit de Belt’: boek over archeologisch onderzoek in Middelburg; afl. 99, 1994, 17-20.
- Cultuurhistorie in Zeeland: een gat in de markt? Afl. 100, 1994, 73-77 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
- ‘Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven’. M.P. de Bruin: afscheid van een publicist; afl. 102, 1995, 9-11.
- De afbraak van de wederopbouw. Enige bespiegelingen over de ontwikkeling van de Middelburgse binnenstad na 1940; afl. 103, 1995, 9-15.
- Het verkeerde antwoord. De archeologie op waarde geschat; afl. 110, 1996, 15-17.
- Tussen blubber en beleid. Een visie op de toekomst van de archeologie in Zeeland; afl. 112, 1997, 8-13.
- Een tromp uit Valkenisse; afl. 125, 2000, 33-35.

TANIS, G.: Eenlettergreepege wearkwoorden in ‘t gerundium; afl. 102, 1995, 28-29.
- De Ouddurpse (ao)-klank voor de Zieewse (oo) in de standaerd-Nederlan’se (oo)-klank; afl. 106, 1996, 46-47.
TEUNIS, A.: De Encyclopedie van Zeeland - een mislukking? Afl. 100, 1994, 25-29 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
THOEN, ERIK: Zeeuwse landbouw en Vlaamse landbouw vanaf de Middeleeuwen: antipoden of complementariteit? Opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Peter Priester over de Zeeuwse landbouw. Afl. 126, 2000, 8-19 (themanr. Landbouw in Zeeland).
TIER, VERONIQUE DE: Geen Babylonische spraakverwarring (Philips Koerier); afl. 143, 2004, 44-48 (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
- De Walcherse woordenlijst van Adriaan Kluit; afl. 145, 2004, 34-38 (themanr. Storm over Zeeland).
- Van platte zeugen, pimpampoentjes en kakkernisjes. De verkiezing van het mooiste Zeeuwse dialectwoord (1); afl. 147, 2005, 7-12.
- Mokokè! Lae mae, ket alanka. De verkiezing van het mooiste Zeeuwse dialectwoord (2); afl. 148, 2005, 20-24.
- Van broekomstulen tot juunbuuze: rijke variatie in Zeeuwse mooie woorden. De dialectwedstrijd 4; afl. 150, 2005, 29-35.
- Keilen in het Zeeuws. Kinderspelen in Zeeland (1); afl. 151, 2006, 25-29.
- Zeeuwse bruidegomstuilen. Benamingen voor duizendschoon in Zeeland; afl. 153, 2006, 15-16.
- De Zeeuwse Klapbank. Een tentoonstelling over Zeeuwse dialecten; afl. 154, 2006, 11-16.
- Kletterboeren, roskieën of knevelen: pinkelen in het Zeeuws. Kinderspelen in Zeeland (2); afl., 156, 2007, 33-38.
- Spreken Zeeuwen Ingweoons? Afl. 158, 2007, 7-11.
- Over boekweitwinde, rozewied en andere namen van akkeronkruiden in Zeeuws-Vlaanderen; afl. 159, 2009, 19-24.
- Een goedendag kost geen pond. Zeeuwse groeten en wensen; afl. 168, 2010, 15-21.
- Bolussen en ander gebak in de Zeeuwse dialecten; afl. 170, 2010, 17-21.
- Lijst van woorden, die gebruikt worden op het eiland Schouwen, in den omtrek van het dorp Serooskerke; afl. 171, 2011, 22-27.
- Nog meer uit de ‘Lijst van woorden, die gebruikt worden op het eiland Schouwen, in den omstrek van het dorp Serooskerke’; afl. 172, 2011, 27-32.
- Van sliklap tot zjante. Vlaamse en Zeeuwse namen voor de fiets en zijn onderdelen; afl. 173, najaar 2011, 20-26 (themanr. ‘Sport in Zeeland’).
Zie ook bij: Heerschap, Pau
TRICHT, B. VAN: Ervaringen van een huisarts uit Monaco in de oorlogsdagen van 1940; afl. 133, 2001, 23-31.
TRIMPE BURGER-MEKKING, G.G.: De Zeeuwsche Dorcas; afl. 98, 1994, 7-14.
- Annetje-Liesjesdag op Walcheren; afl. 101, 1994, 17-22.
- August Herman van der Feen alias F. de Sinclair; afl. 115, 1997, 2-13.
- Meta Donker, een vergeten Zeeuwse schrijfster; afl. 122, 1999, 2-8.
- Francina Poley-Scheele; afl. 123, 1999, 6-14.
- Marinus Cornelis Capelle (1920-1979), Zeeuws auteur; afl. 138, 2002, 2-10.
- Henri Arnoldus, Zeeuws auteur van meer dan 300 jeugdboeken; afl. 144, 2004, 10-18.
TUUK, LUIT VAN DER: Deense kapers op de kust: Walcheren in de negende eeuw; afl. 151, 2006, 2-24.

UIL, H.: Kasteel Windenburg in Dreischor; afl. 98, 1994, 15-19.
UYL, HANS: De klankwisseling ao/ôô in het Zeeuws; afl. 125, 2000, 38-40.

VELDE, HANS VAN DE: zie bij Schrier, Martine & Hans van de Velde
VERHAGE, J. CHR.: De zerk van Jacob Janszoon van Grypskercke en zijn omzwervingen; afl. 155, 2007, 25-33.
- Toestemming tot afbraak van de Westmonster in Middelburg (1575); afl. 158, 2007, 18-19.
- De declaratie van een Zeeuwse jonker uit 1452. De conferentie over de herziening van het Zeeuwse landrecht, Den Haag 7 september t/m 25 september 1452; afl. 163, 2009, 13-19.
VERHEIJKE, M.L.: Herinneringen aan de oorlog te Ellewoutsdijk; afl. 102, 1995, 20-25.
VERKRUIJSSE, PIET: Het Zeeuws als troefkaart? Afl. 134, 2001, 15-16.
- Het Zeeuws als trekpaard? Afl. 135, 2002, 2-5.
VERSCHUURE, JAN-KEES: Oesters op Long Island. De geschiedenis van een Zeeuwse gemeenschap in de V.S.; afl. 116, 1998, 2-6.
VERSCHUYL, M.A. en H.L. HOUTZAGER: Het lijden aan en het snijden van de blaassteen. Willem Boenaert, steensnijder te Zierikzee; afb. 140, 2003, 17-22 (themanr. Zeeuwen onder het mes).
VERWIJS, H.: Wat zegt Voorne ervan? Afl. 110, 1996, 40.
VEY MESTDAGH, P.G. DE: De zeegevechten om Ambleteuse, 1804-1805; afl. 101, 1994, 3-15 (voorwoord P.J.A. van Voorst Vader, p. 2).
VISSER, MARJOLEIN DE: Samen het Zeeuws (weer) op de kaart zetten; afl. 133, 2001, 38-39.
- Reactie op: ‘Het Zeeuws als troefkaart’ [van Piet Verkruijsse]; afl. 134, 2001, 17.
VLEUGELHOF, LOU: De beer rume; afl. 103, 1995, 29-30.
- De pastoor en de organist; afl. 105, 1995, 7-10.
- In zee kijken (14de Historische Studiedag ‘Dichter bij Zeeland’); afl. 134, 2001, 39-43.
- Het boek Job in het Zeeuws; afl. 155, 2007, 20-24.
- Het Zeeuwse Hooglied; afl. 160, 2008, 23-27.
VOGEL, JOS: Orgelmuziek en een studiedag ‘Religieus Zeeland’; afl. 164, 2009, 46-47 (themanr. Religieus Zeeland (Historische Studiedag 2008)).
VOGEL-WESSELS BOER, I.H.: Popkensburg; afl. 152, 2006, 26-42 (themanr. Kastelen en buitenplaatsen).
VOOYS, C.G.N. DE: Premies voor de jacht op zeehonden in Zeeland, 1826-1856; afl. 142, 2003, 34-39.
VOORST VADER, P.J.A. VAN: Huwelijkscrisis in 1769; afl. 102, 1995, 26-27.
- De Zeeuwse vrijheidsoorlog, 1572-1576; afl. 118, 1998, 4-11.
- Wissenkerke in 1870; afl. 133, 2001, 2-12.
VOS, ARENT: Onverwacht oude scheepsresten in de Westerschelde. Nederlands oudste teruggevonden admiraliteitsschip? Afl. 160, 2008, 2-13.
- Bronzen scheepskanon uit 1631 boven water; afl. 163, 2009, 26-30.
- Zoektocht naar de Walcheren (1689), december 2012; afl. 180, 2013, 2-7.
VOS, HANS DE: De Geest in de kruik. Een Zeeuwse vertaling van ‘’t Vuufde Evangelie’; afl. 141, 2003, 23-24.
- Zeeuwse krachttermen, of de verwantschap tussen Zeeuws en Chinees; afl. 146, 2004, 26-27.
- Bieden, een Zeeuws kaartspel; afl. 151, 2006, 30-34.
Zie ook bij: Goossen, Johan
VOS, WILLEM: De Hollandse vlakbouwmethode; afl. 117, 1998, 26-35 (themanr. Het Industrieel Erfgoed).
VREENEGOOR, E.: De kerk van Nieuwerkerke. Archeologisch onderzoek aan de Nieuwerkerksche Kreek, gemeente Oostburg; afl. 104, 1995, 11-14.
- Platform voor de verdedigingswerken in de provincie Zeeland; afl. 105, 1995, 17.
- Archeologie in Zeeland in 1995; afl. 118, 1998, 18-33.
- Archeologie in Zeeland in 1996; afl. 119, 1998, 16-23.

WAGNER, A.: Woorden, gezegden en uitdrukkingen uit Goeree-Overflakkee; afl. 107, 1996, 34-37.
WAL, GERARD VAN DER: Het kasteel te Kats; afl. 152, 2006, 48-56 (themanr. Kastelen en buitenplaatsen).
- Ridder Nicolaas I van Cats; afl. 157, 2007, 2-9.
- Edekinge of Edinge. Een verdronken en vergeten dorp uit de Middeleeuwen; afl. 171, 2011, 2-9.
- Inleiding thema ‘Sport in Zeeland’; afl. 173, najaar 2011, 2 (themanr. ‘Sport in Zeeland’).
- Het middeleeuwse Cats als huldtoneel en als bede-, dag- en heervaartplaats; afl. 184, 2014, 15-19.
WENNEKES, A.F.: Een bijzondere foto. Het afscheid van jhr. A. van Reigersberg Versluys als president van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg; afl. 104, 1995, 9-10.
WESDORP, KEES: Vissermannen. Een impressie; afl. 148, 2005, 19.
WESTERS, OSCAR: ‘De vader die zijn eigen kind vermoordt’. De merkwaardige rol van ‘Uit het Volk - Voor het Volk’ in de Middelburgse kermisdiscussie; afl. 119, 1998, 2-5.
WESTSTRATE, AD: ‘De kost is aan boord opperbest’. Het eten aan boord van de N.A.S.M.-schepen in de jaren 1888-1890; afl. 120, 1998, 4-12.
WESTSTRATE, THIJS: Spelling en het hart van de taalgebruiker; afl. 125, 2000, 41-43.
- ‘Tot Middelburch op den dam in de druckerije’. De Middelburgse drukkersfamilie Moulert (1597-1646); afl. 132, 2001, 2-8.
WIELINGA, RON: Zout uit verzilt veen, geen mythe maar realiteit; afl. 158, 2007, 2-6.
WIELINGA, RON en DICKY DE KONING: Zout uit verzilt veen, een vervolg met onverwachte resultaten; afl. 163, 2009, 20-25.
WIGGERS, ARNOLD: Tussen stuk en ding: het Zeeuws Documentatiecentrum op hoofdlijnen geschetst; afl. 100, 1994, 45-50 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia).
WILL, GEORGE: Vlaams in Zeeuws-Vlaanderen; afl. 145, 2004, 39- 43 (themanr. Storm over Zeeland).
WILLEBOORDSE, Arco C.J.: Het 3000 jaar oude veer van Breskens. Over bizarre theorieën en Zeeuws-Vlaamse goropismen; afl. 125, 2000, 2-19.
- Middelburch in de Stille Zuidzee; afl. 127, 2000, 11-24.
- Tollen, putten en milieuvoorschriften. Raakvlakken tussen archeologische en lokaalhistorische documenten: drie voorbeelden uit Sluis; afl. 130, 2000, 9-25.
- Twaalf gouden dukaten uit Sluis; afl. 141, 2003, 2-10.
- Sanghers ende menestreel die wel behoirden thoren speel. Speellieden in Aardenburg, Damme en Sluis, dertiende-zestiende eeuw; afl. 142, 2003, 5-23.
- ‘Loep, hale groet Sluse mosselen, hale, hale, hale’. Over een veertiende-eeuws marktlied; afl. 146, 2004, 10-22.
- Jan Weytemoet die sende I scip in Oostlant. De zaak van het verdobbelde handelsschip; afl. 159, 2008, 2-16.
- Ruwe opium, namracq en een vulkaan. Reizen van de Aerdenburgh, 1666-1685, en de uitbarsting van de Krakatau in 1680; (I) afl. 167, 2010, 2-14, (II) afl. 168, 2010, 2-14.
- ‘Dream and determination’ in Oostburg, Wisconsin. Een ‘Nederlandse’ plaats aan het Michiganmeer; afl. 172, 2011, 2-21.
WILLEMSEN, RINUS: In gesprek met Wim Joosse; afl. 103, 1995, 31-32.
- In gesprek met Peter Dieleman; afl. 104, 1995, 17-18.
- Nehalennia, 150 afleveringen; afl. 150, 2005, 36-37.
- Cornelis Gerardus van Altena. Het relaas van een dorpsdokter; afl. 178, 2012, 8-20.
- Thoolse veldnamen; afl. 179, 2013, 27-28.
- Biervliet, van alle markten thuis; afl. 184, 2014, 6-9.
- De boomgaard van meneer pastoor; afl. 185, 2014, 9-13.
WINKELER, LODEWIJK: ‘Mits men het in stilte doet’. Katholieken in negentiende-eeuws Nederland, met bijzondere aandacht voor Zeeland; afl. 164, 2009, 23-32 (themanr. Religieus Zeeland (Historische Studiedag 2008)).

ZANDE-VLEUGELS SCHUTTER, ANNE FREE VAN DE: Externe contacten; afl. 143, 2004, 41-43 (themanr. 75 jaar Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek).
ZOODSMA, L.: Van Edelmogende tot Burgerrepresentant. De ‘homines novi’ in Zeeland; afl. 109, 16-21 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814).
ZWEMER, JAN: Oplossingen voor het arbeidsvraagstuk in de Zeeuwse landbouw, 1920-1960; afl. 126, 2000, 42-52 (themanr. Landbouw in Zeeland).