LEZINGEN

op de studiedag 2012

KORTE INHOUD VAN DE LEZINGEN:

Henk den Heijer, Expedities naar de Stille Zuidzee

Tussen 1598 en 1643 zijn er vanuit de Republiek vijf expedities naar de Stille Zuidzee
vertrokken. De schepen die Zuid-Amerika rondden, voeren door een van de gevaarlijkste
zeegebieden ter wereld. Sommige expedities hadden de ontdekking van het Onbekende
Zuidland tot doel, anderen aanvallen op de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika. In de lezing
wordt ingegaan op de motieven van de expedities, de successen die werden geboekt en de
nederlagen die werden geleden.

Roelof van Gelder, Een Zeeuw in de Zuidzee: Jacob Roggeveens expeditie
naar het Onbekende Zuidland (1721-1723)

Jacob Roggeveen is bekend geworden door zijn ontdekking van Paaseiland. Dat gebeurde
tijdens een expeditie van drie schepen onder zijn commando, die tot doel had de ontdekking
van het Onbekende Zuidland. In deze lezing wordt ingegaan op de motieven achter deze reis
en het dramatische verloop daarvan.

Ruud Paesie, De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse
Commercie Compagnie (1724-1727)

In 1724 organiseerde de kort daarvoor opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie een
handelsexpeditie naar de Stille Zuidzee. Bij Kaap Hoorn kwamen de drie schepen in
problemen. Slechts één van de fregatten wist uiteindelijk Kaap Hoorn te ronden. Na een
verblijf van zes maanden in ‘Baai de Blijde Hoop’, een afgelegen fjord aan de zuidkust van
Chili, zette het Zeeuwse schip de reis naar Peru voort. Daar werd het op 31 december 1725
met hulp van enkele muitende opvarenden door een Spaans schip genomen.

 

.......... ...........