CONFERENTIE

MINISYMPOSIUM VRIJDAG 7 JUNI 2013:

"Wederzijds profijt?"
De betekenis van de marine voor Zeeland en van Zeeland voor de marine tussen 1600 en 2013

Dit jaar staat onder andere in het teken van 525 jaar Zeeuws Admiraliteit en 200 jaar Koninklijke Marine. Als maritieme provincie is Zeeland nauw bij deze herdenking betrokken. Samen met de gemeente Middelburg en de marinierskazerne in Vlissingen organiseert de Werkgroep CultuurHistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen op 7 juni een minisymposium in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Vier deskundige sprekers beantwoorden de vraag of de aanwezigheid (of in sommige perioden de afwezigheid) van de marine voor de provincie Zeeland een kostenpost of een bron van inkomsten was. Hoe viel de balans uit in de vier eeuwen van marine-activiteit in de provincie? En hoe was de verhouding tussen materiële en immateriële effecten? Liep de veiligheid van de regio gevaar (of juist niet)? Hielp het de Zeeuwen aan werkgelegenheid in scheepsbouw en kazernes of aan een carrière? Bevorderde de marine de groei van deskundigheid en leverde ze nuttige contacten met andere instellingen? Hoe verliep de verhouding met burgers? Was de marine partij in de onderlinge concurrentie tussen de steden en provincies? Had admiraliteit/marine invloed op plaatselijk en provinciaal beleid? Wat was de balans aan investeringen en verliezen?

Dit programma wordt financieel ondersteund door de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de Marinierskazerne en het Zeeuws Genootschap

.......... ...........