ARCHIEF

Overzicht studiedagen:

De Werkgroep CultuurHistorie organiseert ieder jaar een Historische Studiedag over een Zeeuws historisch onderwerp. Een aantal sprekers wordt uitgenodigd om het thema vanuit diverse gezichtspunten te belichten. De lezingen worden afgewisseld met een film, voordracht of voorstelling. De werkgroep publiceert de lezingen daarna in het tijdschrift Nehalennia.
De volgende lijst geeft een overzicht van de sinds 1985 door de werkgroep georganiseerde studiedagen. Vermeld wordt het nummer van Nehalennia waarin de lezingen van de studiedag zijn gepubliceerd.

23 november 1985: Luctor et Emergo. Zeeland en de strijd tegen het water

29 november 1986: De admiraliteit van Zeeland, 1586-1986,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 65 (thema 1987)

21 november 1987: Bouwen in het verleden. Studiedag rondom het handboek van de Veerse bouwmeester Adriaan Bommenee, 1685-1758,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 69 (lente 1988)

22 april 1989: Cultuur in Zeelands Gouden Eeuw (1572-1672). Studiedag naar aanleiding van het vierhonderdste geboortejaar van Adriaen Pietersz. van de Venne,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 75 (herfst 1989)

12 mei 1990: Geschiedvorming en beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 82 (thema 1991)

27 april 1991: Dorpen in Zeeland, lezingen gepubliceerd in Nehalennia 86 (thema 1991)

09 mei 1992: Visserij in Zeeland. Verleden en toekomst,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 91 (thema 1992)

24 april 1993: Archeologie in Zeeland,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 95 (thema 1993)

9 december 1995: Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 109 (thema 1996)

9 november 1996: Het industrieel erfgoed. Sporen van techniek in Zeeland,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 117 (thema 1998)

6 september 1997: Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920, in samenwerking met het Roosevelt Study Center (RSC),
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 114 (thema 1997) UITVERKOCHT

28 november 1998: Landbouw in Zeeland, in samenwerking met de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ),
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 126 (thema lente 2000)

30 oktober 1999: Gewoon en toch bijzonder. Alledaagse geschiedenissen uit het Zeeuwse verleden, in samenwerking met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland (SRGZ),
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 129 (thema 2000)

3 november 2000: Dichter bij Zeeland, in samenwerking met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland (SRGZ),
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 134 (winter 2001) 19-43

26 oktober 2001: Zeeuwen onder het mes. Gezondheidszorg in Zeeland door de eeuwen heen, in samenwerking met het Zeeuws Archief,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 140 (zomer 2003) 1-42

1 november 2002: Zeeland en de VOC, in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
lezing gepubliceerd in Nehalennia 149 (herfst 2005) 1-8

31 oktober 2003: Storm over Zeeland, in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 145 (najaar 2004) 1-28

22 oktober 2004: "Zeeland Vrij!". De bevrijding van Zeeland in 1944-1945,
lezing gepubliceerd in Nehalennia 149 (herfst 2005) 9-13

18 november 2005: Zeeuws Buitenleven, in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 152 (zomer 2006) 1-25

15 december 2006: Michiel de Ruyter, held door de eeuwen heen?, in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 156 (zomer 2007) 1-27

16 november 2007: 'Proeven voor het verstand, den smaak en het hart'. De letteren in Zeeland, in samenwerking met het Gemeentearchief Vlissingen,
lezing gepubliceerd in Nehalennia 161 (najaar 2008) 5-16

31 oktober 2008: Religieus Zeeland, in samenwerking met het Zeeuws Archief,
lezingen gepubliceerd in Nehalennia 164 (lente 2009) 1-47

23 december 2009: De geschiedenis van de sport in Zeeland. (geannuleerd)

20 november 2011: Symposium Zeeuwse kaartenmakers van de VOC, Arsenaal theater Vlissingen.Navigatie en maritieme cartografie in de zeventiende en achttiende eeuw

De studiedag van 1994 werd geïncorporeerd in het jubileumcongres De Romantiek in Zeeland van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de lezingen werden gepubliceerd in een afzonderlijk verschenen publicatie van de Werkgroep Historie en Archeologie onder de titel De Romantiek in Zeeland. Voordrachten gehouden op het jubileumcongres ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen op 10 en 11 juni 1994 in de Stadsschouwburg te Middelburg (Middelburg 1996).

Van veel van deze themanummers is nog een kleine voorraad aanwezig. Mocht u geïnteresseerd zijn in een themanummer, dan kunt u bij het secretariaat van de werkgroep informeren of er nog een nummer in voorraad is. De prijs bedraagt € 7,50 per nummer inclusief verzendkosten.
Is een themanummer niet meer beschikbaar, dan kunt u het inzien in de studiezaal van het Zeeuws Archief of in het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek.

Overzicht themamiddagen

In 2000 werden de lezingen van de werkgroep gebundeld in themamiddagen. Tot nu toe werden gehouden:

14 april 2000: Zeeland in de kunst, in samenwerking met de Werkgroep Kunstgeschiedenis in de filmzaal van de Provincie Zeeland.

21 april 2001: Zit er nog muziek in geschiedenis?, in samenwerking met de Werkgroep Muziek van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in het voormalig stadhuis te Veere.
Een samenvatting van de lezing "Het vergeten lied. De godsdienstige zanggenootschappen in Zeeland, Holland en Utrecht" door Peter Kann wordt gepubliceerd in Nehalennia van zomer 2001 onder de titel "Een stichtend voorbeeld". Inzichten in het repertoire van twee godsdienstige zanggenootschappen te Middelburg en Den Haag in de periode 1800-1820.

Op zaterdag 12 april 2014 vond in de Grote Kerk van Groede een symposium plaats om het 200-jarige bestaan van Zeeuws-Vlaanderen te markeren. Op deze middag stond de vraag centraal hoe het voormalige Staats-Vlaanderen tussen Zeeland en Vlaanderen een eigen plaats ging innemen. Aan het slot van de bijeenkomst werd het herdenkingsboek, onder redactie van André Bauwens en Hans Krabbendam tot stand gekomen, officieel aangeboden aan de dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen.

click!

.......... ...........