ACTIVITEITEN

Om de kennis van de Zeeuwse geschiedenis te bevorderen, organiseert de WCH de volgende activiteiten:
- LEZINGEN over een breed scala aan onderwerpen. Deze zijn voor de leden vrij toegankelijk.
- Een jaarlijkse HISTORISCHE STUDIEDAG over een onderwerp dat in de landelijke actualiteit staat of over een onderwerp waarvan het bestuur vindt dat dit extra aandacht verdient. De nadruk daarbij ligt op de gewestelijke historie, maar altijd in de context van de geschiedenis van Nederland en de omringende landen.
-
RONDETAFEL-CONFERENTIES waarbij een onderzoeker toelichting geeft op zijn onderzoek en een panel van deskundigen vervolgens hierop refereert. Belangstellende leden zijn hierbij welkom.
- De werkgroep organiseert CURSUSSEN, veelal in samenwerking met het Zeeuws Archief.
- De WCH participeert in het ONDERZOEKSPROJECT Zeeuwse geschiedschrijving.

 .......... ...........